ติดต่อเรา

Contact Us

ช่องทางการติดต่อ

How to reach us

เบอร์โทรศัพท์: 055-516-444 / 055-516-555

สายด่วน 24 ชั่วโมง: 082-444-6242

ร้องเรียนบริการ: 082-824-5142

อีเมล: be_rich_hotel@hotmail.com

ที่อยู่: 2/4 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองลวก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ส่งข้อความหาเรา

Send us a message

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือคำขอพิเศษใดๆ

Contact Us

เบอร์โทรศัพท์:

055-516-444 / 055-516-555

สายด่วน 24 ชั่วโมง:

082-444-6242

ร้องเรียนบริการ:

082-824-5142

Line id : @berichhotel

ที่อยู่:

2/4 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองลวก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

Copyright © Be Rich Hotel All rights reserved. Hotel Website Powered by Ace Marketing Solutions